Facebook Adwords
QUẢNG CÁO FACEBOOK DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP
ĐỐI TÁC QUẢNG CÁO CỦA FACEBOOK TẠI VIỆT NAM

FACEBOOK #1

Phí cài đặt

Miễn phí

Vị trí hiển thị

Bên phải hoặc Bản Tin

Báo cáo

Hàng tháng

Đặt logo trên bang.vn

1.500.000 Bang

5.000.000đ

Tháng

Đăng ký

FACEBOOK #2

Phí cài đặt

Miễn phí

Vị trí hiển thị

Bên phải hoặc Bản Tin

Báo cáo

Hàng tháng

Đặt logo trên bang.vn

2.000.000 Bang

10.000.000đ

Tháng

Đăng ký

FACEBOOK #3

Phí cài đặt

Miễn phí

Vị trí hiển thị

Bên phải hoặc Bản Tin

Báo cáo

Hàng tháng

Đặt logo trên bang.vn

2.500.000 Bang

15.000.000đ

Tháng

Đăng ký

FACEBOOK #4

Phí cài đặt

Miễn phí

Vị trí hiển thị

Bên phải hoặc Bản Tin

Báo cáo

Hàng tháng

Đặt logo trên bang.vn

3.000.000 Bang

20.000.000đ

Tháng

Đăng ký

FACEBOOK #5

Phí cài đặt

Miễn phí

Vị trí hiển thị

Bên phải hoặc Bản Tin

Báo cáo

Hàng tháng

Đặt logo trên bang.vn

3.500.000 Bang

25.000.000đ

Tháng

Đăng ký

FACEBOOK #6

Phí cài đặt

Miễn phí

Vị trí hiển thị

Bên phải hoặc Bản Tin

Báo cáo

Hàng tháng

Đặt logo trên bang.vn

4.000.000 Bang

30.000.000đ

Tháng

Đăng ký

FACEBOOK #7

Phí cài đặt

Miễn phí

Vị trí hiển thị

Bên phải hoặc Bản Tin

Báo cáo

Hàng tháng

Đặt logo trên bang.vn

4.500.000 Bang

40.000.000đ

Tháng

Đăng ký

FACEBOOK #8

Phí cài đặt

Miễn phí

Vị trí hiển thị

Bên phải hoặc Bản Tin

Báo cáo

Hàng tháng

Đặt logo trên bang.vn

5.000.000 Bang

50.000.000đ

Tháng

Đăng ký

Tại sao chọn quảng cáo Facebook?

  • Facebook là mạng xã hội có mức độ bao phủ rộng nhất thế giới.
  • Quảng cáo chỉ xuất hiện với các khách hàng tiềm năng có quan tâm đến những sản phẩm dịch vụ mà Quý khách đang cung cấp (Thông qua việc họ đã like trang web của Quý khách trên Facebook)
  • Đây là giải pháp quảng cáo kinh tế nhất và Quý khách có thể điều khiển được chi phí quảng cáo trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.
  • Đặc biệt quảng cáo trên Facebook có tính tương tác và lan truyền cao: Có thể link quảng cáo đến một trang ngay trên Facebook -> dễ dàng chia sẻ, like, comment...