Google Adwords
Google Title DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP
ĐỐI TÁC QUẢNG CÁO CỦA GOOGLE TẠI VIỆT NAM

GOOGLE #1

Số từ khóa

Unlimited

Số mẫu quảng cáo

10

Báo cáo

Hàng tháng

5.000.000đ

Tháng

Đăng ký

GOOGLE #2

Số từ khóa

Unlimited

Số mẫu quảng cáo

20

Báo cáo

Hàng tháng

10.000.000đ

Tháng

Đăng ký

GOOGLE #3

Số từ khóa

Unlimited

Số mẫu quảng cáo

30

Báo cáo

Hàng tuần

15.000.000đ

Tháng

Đăng ký

GOOGLE #4

Số từ khóa

Unlimited

Số mẫu quảng cáo

40

Báo cáo

Hàng tuần

20.000.000đ

Tháng

Đăng ký

GOOGLE #5

Số từ khóa

Unlimited

Số mẫu quảng cáo

50

Báo cáo

Hàng tuần

25.000.000đ

Tháng

Đăng ký

GOOGLE #6

Số từ khóa

Unlimited

Số mẫu quảng cáo

60

Báo cáo

Hàng tuần

30.000.000đ

Tháng

Đăng ký

Giá chưa gồm VAT

TẶNG NGAY 500.000 VNĐ PHÍ QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS KHI ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GOOGLE TẠI P.A VIỆT NAM

Điều kiện khuyến mại:
  1. 1. Tài khoản quảng cáo của khách hàng lần đầu tiên quảng cáo Google Adwords, đồng thời phải được Google phê duyệt
  2. 2. Đăng ký dịch vụ tối thiểu 3 tháng với bất kỳ gói nào
  3. 3. Giá trị khuyến mại sẽ được quy ra số nhấp chuột & được thể hiện trên hợp đồng.

Tại sao chọn quảng cáo Google Adwords?

Tại sao chọn quảng cáo Google Adwords thông qua P.A Việt Nam?

Quý khách được gì khi chọn quảng cáo Google Adwords thông qua P.A Việt Nam?