1. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname khác tin nhắn thông thường như thế nào?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname thể hiện tên thương hiệu của doanh nghiệp ở mục người gửi thay vì là số điện thoại như tin nhắn thông thường.

2. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname có thể sử dụng tiếng Việt có dấu hay không?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname không được sử dụng nội dung chứa dấu tiếng Việt. Ví dụ: Day la tin nhan SMS Brandname tu PAVIETNAM.

3. Hỏi: Tên Brandname đăng ký có phải là duy nhất ở tất cả các nhà mạng?

Đáp: Brandname đã đăng ký thành công là duy nhất ở tất cả các nhà mạng.

4. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname có mấy loại?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname có 2 loại: Tin nhắn Chăm sóc khách hàng và Tin nhắn Quảng cáo.

5. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname có thể gửi tin hàng loạt không?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname có thể gửi tin nhắn hàng loạt đến điện thoại khách hàng.

6. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname có bị kiểm duyệt nội dung trước khi gửi không?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname loại Quảng cáo sẽ được các nhà mạng kiểm duyệt trước khi gửi. Còn tin nhắn SMS Brandname loại Chăm sóc khách hàng sẽ không bị kiểm duyệt, người gửi sẽ chịu trách nhiệm về nội dung tin nhắn của mình.

7. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname có bị giới hạn thời gian gửi không?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname loại Quảng cáo sẽ bị giới hạn khung giờ gửi. Cụ thể: 8h-11h30, 13h30-18h.

8. Hỏi: Cá nhân có thể đăng ký tin nhắn SMS Brandname hay không?

Đáp: Cá nhân không thể đăng ký dịch vụ SMS Brandname. Chủ thể là doanh nghiệp mới có thể đăng ký dịch vụ SMS Brandname.

9. Hỏi: Doanh nghiệp nước ngoài (không hoạt động tại Việt Nam) có thể đăng ký sử dụng SMS Brandname của P.A Việt Nam hay không?

Đáp: Doanh nghiệp không hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam không thể đăng ký dịch vụ SMS Brandname.

10. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname có thể gửi nội dung tiếng Anh đến điện thoại của khách hàng không?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname được sử dụng nội dung tiếng Anh gửi đến điện thoại của khách hàng.

11. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname có hỗ trợ API không?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname của P.A Việt Nam cung cấp có API hỗ trợ để quý khách tích hợp vào Website / Ứng dụng.

12. Hỏi: Tin nhắn OTP là gì?

Đáp: Tin nhắn OTP là tin nhắn thuộc loại tin nhắn chăm sóc khách hàng. Tin nhắn OTP có nội dung thường là website / ứng dụng tạo 1 mã số ngẫu nhiên gửi đến điện thoại khách hàng khi họ đăng ký thành viên, đăng nhập vào một website / ứng dụng tương ứng, v.v...

13. Hỏi: Có thể sử dụng tên miền để đăng ký tin nhắn SMS Brandname không?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname sử dụng tên doanh nghiệp đăng ký trên giấy phép đăng ký doanh để làm tên thương hiệu (Brandname). Ngoài ra, doanh nghiệp còn thể sử dụng tên miền để đăng ký Brandname theo quy định. Tên miền Việt Nam hỗ trợ .VN | .COM.VN ; Tên miền quốc tế: .COM

14. Hỏi: Tin nhắn SMS Brandname có thể nhận tin trả lời từ người đã nhận hay không?

Đáp: Tin nhắn SMS Brandname không nhận tin nhắn từ người dùng vì tên doanh nghiệp thể hiện ở mục người gửi thay vì số điện thoại như tin nhắn SMS bình thường.

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales